Fond za razvoj RS od 01. jula 2019. godine obustavio je prijem zahteva za srednja pravna lica po osnovu Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini, koji zajednički realizuju Ministarstvo privrede i Fond za razvoj RS, zbog utroška sredstava za ovu namenu.

Podsećamo da Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji su ispunjavali uslove, mogli su da ostvare pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos vrednosti projekta finansirao se iz kredita Fonda.

Pravo na prijavu za dodelu bespovratnih sredstava i pravo na podnošenje zahteva za kredit kod Fonda, imali su preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji su dostavili zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak i koji su ispunjavali uslove iz Programa.

Sredstva opredeljena ovim Programom namenjena su za:

  • Kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora u kojem se obavlja proizvodnja ili skladištenje proizvoda;
  • Kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
  • Trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja;
  • Nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja.

Iznos bespovratnih sredstava nije mogao biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Krediti Fonda po ovom programu odobravao se u skladu sa programom Fonda i sa ovim programom. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine.

Rok otplate kredita ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period, u slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od dve godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *