Bavi se privrednim, obligacionim i stvarnim pravom, sa akcentom na promet nekretnina.

Jedna od tema o kojoj se poslednjih dana uveliko priča jesu izmene Zakona o porezu na dohodak građana.  Vlada Srbije najavila je zakonske izmene koje prevashodno imaju za cilj da se reguliše poslovanje u IT sektoru, međutim, promene bi mogli da osete i mnogi drugi sektori. Najavljene izmene donose test samostalnosti preduzetnika.

Test samostalnosti obuhvata set kriterijuma po kojima bi se proveravao odnos klijenta i preduzetnika, odnosno samostalnost preduzetnika u odnosu na nalogodavca nekog posla.  Test samostalnosti obuhvata preduzetnika kao i sva pravna lica sa kojima preduzetnik sarađuje. Sami kriterijumi testa, pilično su široki i i nedovoljno jasni, a ukoliko preduzetnik – paušalac podržava 5 od 9 kriterijuma, smatraće se da je test pao.

Prema do sada dostupnim podacima, kriterijumi ovog testa samostalnosti uključuju pitanja:

  • Radnog vremena.
  • Odmora i odsustva.
  • Korišćenje prostorija za rad klijenata i obezbeđenje materijala.
  • Da li klijent određuje način rada paušalcu?
  • Da li je paušalac dobio angažovanje nakon javnog oglasa za posao koji je nalogodavac postavio?
  • Da li je paušalac radio sam ili angažuje tim ljudi?
  • Da li 70 odsto prihoda dolazi od jednog klijenta?
  • Poslovni rizik, odnosno da li ga preuzima kompanija ili paušalac.  

Ukoliko preduzetnik padne test, sav prihod koji preduzetnik ostvari od datog klijenta smatraće se kao „ostali prihodi“ ( član 85 Zakona o porezu na dohodak građana) i  u skladu sa tim će se i oporezivati – nezavisno od poreza i doprinosa koje već plaća kao preduzetnik, a po stopi od 26%.

Ove promene će najviše pogoditi preduzetnike koji posluju sa inostranim klijentima, a naročito IT sektor, s obzirom da mogu dovesti do rasta troškova rada IT firmi, a što može uticati na plate zaposlenih.

Cilj uvođenja ovog testa jeste sprečavanje zloupotreba paušalnog oporezivanja.

Kompanije angažuju radnike, ali ih plaćaju preko paušalnih agencija što stvara veliku uštedu, te podsticanje tih kompanija da ovim licima promene status u zaposlene.

Ono što je takođe najavljeno zakonskim izmenama jeste  da kompanije koje zapošljavaju lica koja nisu bila u radnom odnosu u 2019. godine biti oslobođene plaćanja 70% poreza na zarade i doprinose za PIO za ta lica tokom 2020.godine, 65% tokom 2021.godine i 60% tokom 2022.godine.

Sva lica koja padnu test samostalnosti imaju mogućnost da steknu status novozaposlenih lica, u kom slučaju se takođe primenjuju opisane poreske olakšice.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *