Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2020. godini su 150.000.000,00 dinara.  Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda. Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  a kamatna stopa od 1%  godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara,  niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

  • Tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
  • Kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);
  • Operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Prednost će imati zahtevi privrednih subjekata čiji su osnivači prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja po Programu Standardizovanog seta usluga za MSPP, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. 

Dokumentaciju možete preuzeti sa
https://privreda.gov.rs/ ili u nastavku teksta!

PREUZMITE FAJL : DOKUMENTACIJA ZA PUŠTANJE KREDITA START AP 

PREUZMITE FAJL : IZJAVA 2020. PREUZMITE FAJL : IZJAVA POVEZANA LICA START AP 2020. 

PREUZMITE FAJL : POSLOVNI PLAN START AP 2020. 

PREUZMITE FAJL : SADRŽAJ POTREBNE DOKUMENTACIJE START AP 2020. 

PREUZMITE FAJL : TEKST OGLASA JAVNI POZIV PO PROGRAMU ZA POČETNIKE 

PREUZMITE FAJL : UPUTSTVO O SPROVOĐENJU PROGRAMA 

PREUZMITE FAJL : USVOJENA UREDBA POČETNICI 2020. 

PREUZMITE FAJL : ZAHTEV ZA ODOBRENJE KREDITA START AP SA GRANTOM PRAVNA LICA 

PREUZMITE FAJL : ZAHTEV ZA ODOBRENJE KREDITA START AP SA GRANTOM PREDUZETNICI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *