Od 31. januara na svim proizvodima bi morao da se nalazi bar-kod ili QR kod. Ova odluka je utvrđena Zakonom o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) koja se odnosi na deklaraciju.

Do 31. januara je postojala mogućnost da pored osnovnih podataka na deklaraciji (naziv proizvoda, vrsta proizvoda, proizvođač i slično), bude navedena i neka elektronski čitljiva oznaka kao što je bar-kod ili QR kod, a sada je to obaveza za sve proizvođače.

Zakon o trgovini se primenjuje već pola godine, ali je ostavljen prelazni period za početak primene odredbe o deklaraciji koja se odnosi na obavezu da roba bude označena mašinski čitljivom oznakom.

Po Zakonu o trgovini, deklaracija, u zavisnosti od prirode robe, mora da sadrži:

  • Naziv proizvoda
  • Vrstu,
  • Model
  • Tip
  • Količinu

Izvori: paragraf.rs i rtv.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *