poništen konkurs
Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2020. godini

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od
250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa
invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika
preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih,
osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više
nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi
zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.
Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis državna pomoć.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:
 • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe,
 • završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u
  organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,
 • ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj
  službi i
 • u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.
Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne može da ostvari:
 • za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;
 • za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili
  održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih
  obavlja;
 • za osnivanje udruženja i
 • ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti
zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *