Naš tim sastoji se od tri advokata, dva advokatska pripravnika i brojnih saradnika iz različitih oblasti:

Advokat Emina Đuran Milić
Diplomirala je 2004. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, smer unutrašnjih poslova, Univerziteta u Novom Sadu. Pre advokature radno iskustvo je stekla u privrednopravnoj parničnoj referadi i referadi za privredne prestupe tadašnjeg Trgovinskog suda u Novom Sadu. Advokat je od marta 2009. godine. Bavi se građanskim pravom, sa akcentom na porodično pravo i radno pravo.

Advokat Mina Janjić Maglov
Diplomirala je 2012. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, opšti smer, Univerziteta u Novom Sadu. Radno iskustvo pre advokature stekla je u kancelariji advokata Emine Đuran Milić i advokata Aleksandra Puhalovića. Bavi se privrednim, obligacionim i stvarnim pravom, sa akcentom na promet nekretnina.

Advokat Milica Simurdić
Diplomirala je 2012. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, smer unutrašnjih poslova, Univerziteta u Novom Sadu. Pre advokature radno iskustvo je stekla na krivičnoj referadi Višeg suda u Novom Sadu. Bavi se privrednim i krivičnim pravom.

U našoj advokatskoj kancelariju pripravničku vežbu obavljaju advokatski pripravnici Jelena Okuka i Marko Klipa.

Naš tim takođe obuhvata prevodioce i IT tehničare, kao i druge stručnjake iz drugih oblasti koji sarađuju sa nama u cilju efikasnog i brzog rešavanju zadataka u okviru zastupanja naših klijenata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *