Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva.

Cilj ovog programa je ostvarenje kontinuiranog doprinosa u razvoju održive preduzetničke kulture u Srbiji, rast konkurentnosti Republike Srbije i izgradnja ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju.

Realizacijom ovog programa Republika Srbija nastoji da podstakne građane, a posebno mlade, da razmišljaju na preduzetnički način, kao i da ih ohrabri da u većoj meri osnivaju svoje inovacione i tehnološke startap kompanije.

Naglasak je na jačanju lokalnih i regionalnih inicijativa koje treba da pruže što neposrednije rezultate i doprinesu rastu ekonomske uspešnosti, otvaranju novih radnih mesta i zadržavanju mladih u Republici Srbiji.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava predviđenih Programom!

Dokumentacija:

1. Javni poziv
2. Uredba
3. Program – promocija i popularizacija inovacija i inovacionog preduzetništva
4. Obrazac prijave broj 1
5. Obrazac prijave broj 2
6. Izjava državna pomoć

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *