Fond za razvoj RS od 15. jula 2019. godine obustavio je prijem zahteva po Programu start up kredita za podsticanje preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini.

Podsećamo da su sredstva bila namenjena kao finansijska podrška, za ulaganja osobama koje žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koji su registrovani u APR-u najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva.

Za sredstva su mogli da konkurišu i oni koji su, prethodno, bili osnivači i vlasnici najviše jednog privrednog subjekta, koji je brisan iz registra, pre objavljivanja javnog poziva.

Ulaganja predviđena Programom su obuhvatila:

  • dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, poslovnog ili proizvodnog prostora,
  • kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina),
  • kao i trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Privredni subjekti koji su ispunili uslove Programa mogli su da ostvare pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Preostali iznos ulaganja finansiran je iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja, uz primenu valutne klauzule.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *